SCORE č.1

Rubriky redakce

Obsah
Úvodník
Hitparáda, Kategorie her
Novinky
Techbox
Hardware
Kultura

Recenze

Simon the Sorcerer
Stronghold
Quak
Return to Zork
Seal Team
Pushover
Dark Sun
Privatier
Dracula, Summoning
Strike Squad

Návody

Jurassic Park
Rex Nebular
Simon the Sorcerer

Plakát

STARLORD

Sega

Jungle Strike
General Chaos
Hurassic Park
Micky & Mack
Techno Clash
Tipy a triky

Nintendo

Star Fox
Tiny Toon
Cybernator
Tipy a triky
Parodius

Vydává:
ART Consulting, s.r.o.

Šéfredaktor:
Jan Eisler (ICE)

Zástupce šéfredaktora:
Andrej Anastasov (ANDREW)

Redakce:

Lukáš Hoyer (LUKE)
Tomáš Vápeník (TV)
Maxim Krušina (MADMAX)

Adresa redakce:
SCORE, Krupkovo nám. 3
160 00 Praha 6
tel.: 34 24 01

Image prvního čísla, Grafická úprava, sazba – lito :

Tisk:
Svoboda, Praha

Distribuce:
Zdeněk Sedláček
tel.: 37 87 55

Cena jednotlivého výtisku:

30,- KČ

Předplatné:
Roční předplatné 360,- KČ
(včetně speciálního vánočního čísla zdarma). Objednává se zaplacením složenky typu C na adresu:
SCORE – CALTOVÁ.
pošta
150 03 Praha 53.
Do zprávy pro příjemce na druhé straně složenky uveďte od kterého čísla chcete SCORE dostávat. Předplatné se automaticky prodlužuje na rok, není-li 6 týdnů předem vypovězeno písemně.