SCORE č.10

Rubriky redakce

Obsah
Úvodník
Hitparáda, komentář k hitparádě
Interview: Jak to vidí Nick Pendrell
Preview: Dragonstone
Novinky softwarového trhu
Čtenářská soutěž
Klasika: Nether Earth
Pařanský zákysník
Techbox
Hardware: The Tokyo Toy Show
Lidová tvořivost: Hlava Kasandry
Úvaha: Doom byl, je a bude
CD-ROM: Blyštivé placky
Poslední soud
Dopisy čtenářů
Kultura: Kinologie

Recenze

Tie Fighter – Hra měsíce
Impossible Mission 2025
Alien Legacy
Dark Legions
The Ultimate Pinball Quest
Valhalla and the Lord of Infinity
Zool 2
Hocus Pocus
Ishar 3 – The Seven Gates of Infinity
FIFA International Soccer
Elfmania
European Champions
AEGIS Guardian of the Fleet
Hellcab
CD3

Poster

Legacy of Sorasil, Gremlin

Návody

Dark Half – 1. část
The Elder Scrolls: Arena – dokončení
Lands of Lore – 1. část
Al-Quadim – The Genie´s Curse – 2. část
Ultima Underworld – 1. část

Sega

Urban Strike – Preview
Virtual Racing
Super Street Fighter 2
Aero the Acro-bat
Tipy & Triky

Vydává:
ART Consulting, s.r.o.
ve spolupráci s firmou
MAXIM, Spol. s.r.o.

Šéfredaktor:
Jan Eisler (ICE)

Zástupce šéfredaktora:
Andrej Anastasov (ANDREW)

Redakce:

Dr. Vladimír Henzl (Cpt. Vlada)
Martin Dvořák (UVULA)
Tomáš Vápeník (TV)
Petr Bulíř (LEE)

Externí přispěvovatelé:

Lukáš Hoyer (LUKE)
Maxim Krušina (MADMAX)
František Fuka (FFUK)
Tomáš Adamec (TAD)
Jiří Frkal (JFK)
Irena Formánková (IRENA)
Petr Borský (Penguin)
Bohumil Koutský (BOB)
Jakub Červinka (Červ)

Adresa redakce:
SCORE, Krupkovo nám. 3
160 00 Praha 6
tel.: 32 29 60
fax: 32 28 74

Grafická úprava:

Sazba-lito:

Tisk: ČTK-REPRO, Praha
REAL TISK, Praha

Distribuce:
Hana Bohatá
tel./fax: 02 / 87 97 53
tel.: 02 / 87 97 23 71

Distribuce pro SR:
KON TIKI
tel.: 095 / 622 84 35

Cena jednotlivého výtisku:

30,- KČ; 38,- SK

Předplatné:
Roční předplatné 360,- KČ
(včetně speciálního vánočního čísla zdarma). Objednává se zaplacením složenky typu C na adresu:
SCORE – PŘEDPLATNÉ.
Krupkovo nám. 3,
160 00 Praha 6.
Do zprávy pro příjemce na druhé straně složenky uveďte od kterého čísla chcete SCORE dostávat. Předplatné se automaticky prodlužuje na rok, není-li 6 týdnů předem vypovězeno písemně.

Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt
Praha pod č.j. 1386 ze dne 20.6.1994
ISSN 1210-7522