SCORE č.2

Rubriky redakce

Obsah
Úvodník
Hitparáda, Kategorie her
Novinky
Pařanský zákysník – dopisy
Hardware
Techbox
Tipy & triky
Kultura

Recenze

Frontier
Sam & Max
Shadow Caster
Hired Guns
Warlords
Falcon 3.0
Lost in Time
Overdrive
Rampage
Combat Air Patrol
Innocent until Caught
Fields of Glory

Návody

Shadow Caster
Ishar 2
Privateer
Indiana Jones III

Poster

Subwar 2050

Nintendo

B.O.B.
Game Boy

Sega

Aladdin
Cool Spot
Rocket Knight Adventures
Micro Machines
Fantasy Zone
The Simpsons Bart’s Nightmare

Vydává:
ART Consulting, s.r.o.
ve spolupráci s firmou
OPPOLZER, Spol. s.r.o.

Šéfredaktor:
Jan Eisler (ICE)

Zástupce šéfredaktora:
Andrej Anastasov (ANDREW)

Redakce:

Lukáš Hoyer (LUKE)
Tomáš Vápeník (TV)
Maxim Krušina (MADMAX)

Adresa redakce:
SCORE, Krupkovo nám. 3
160 00 Praha 6
tel.: 32 29 60
fax: 32 28 74

Image druhého čísla, grafická úprava:

Sazba-lito:

Tisk: Grafia Zlín

Distribuce:
Zdeněk Sedláček tel.: 37 57 55

Cena jednotlivého výtisku:

30,- KČ

Předplatné:
Roční předplatné 360,- KČ
(včetně speciálního vánočního čísla zdarma). Objednává se zaplacením složenky typu C na adresu: POZOR ZMĚNA !
SCORE – PŘEDPLATNÉ.
Krupkovo nám. 3,
160 00 Praha 6.
Do zprávy pro příjemce na druhé straně složenky uveďte od kterého čísla chcete SCORE dostávat. Předplatné se automaticky prodlužuje na rok, není-li 6 týdnů předem vypovězeno písemně.

Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt
Praha: č.j. NP 3/94
ISSN 1210-7522