SCORE č.3

Rubriky redakce

Obsah
Úvodník
Hitparáda, tabulky hodnocení
Novinky, preview
Pařanský zákysník
Hardware
Techbox
Lexikon
Dopisy čtenářů
Kultura

Recenze

Gabriel Knight
TFX
Alien Breed 2
Bloodnet
Cannon Fodder
Subwar 2050
Leisure Suit Larry 6
The Settlers
Uridium 2
Goblins 3
Vikings
Doom
Dungeon Hack
Alone in the Dark II
Inca II – Wiracocha

Návody

Sam & Max – Hit the Road
Lost in Time
Innocent until Caught
Falcon 3.0

Poster

Nintendo

Nigel Mansell´s World Championship
Blues Brothers
Super Mario Kart

Sega

Indiana Jones and the Last Crusade
Mortal Kombat
Hellfire
Cool Spot (Oprava)
The Simsons Bart´s Nightmare (Oprava)

 

Vydává:
ART Consulting, s.r.o.
ve spolupráci s firmou
OPPOLZER, Spol. s.r.o.

Šéfredaktor:
Jan Eisler (ICE)

Zástupce šéfredaktora:
Andrej Anastasov (ANDREW)

Redakce:

Lukáš Hoyer (LUKE)
Dr. Vladimír Henzl (Cpt. Vlada)
Maxim Krušina (MADMAX)

Externí přispěvovatelé:

Martin Dvořák (UVULA)
František Fuka (FFUK)
Tomáš Adamec (TAD)
Petr Bulíř (Peter Lee)
Jiří Frkal (JFK)
Irena Formánková (IRENA)
Jan Jirsa (YAN)
Bohumil Koutský (BOB)
Jakub Červinka (Červ)

Adresa redakce:
SCORE, Krupkovo nám. 3
160 00 Praha 6
tel.: 32 29 60
fax: 32 28 74

Grafická úprava:

Sazba-lito:

Tisk: Grafia Zlín

Distribuce:
J.A. manager service
tel.: 74 95 06, 74 28 31
Cena jednotlivého výtisku:

30,- KČ

Předplatné:
Roční předplatné 360,- KČ
(včetně speciálního vánočního čísla zdarma). Objednává se zaplacením složenky typu C na adresu: POZOR ZMĚNA !
SCORE – PŘEDPLATNÉ.
Krupkovo nám. 3,
160 00 Praha 6.
Do zprávy pro příjemce na druhé straně složenky uveďte od kterého čísla chcete SCORE dostávat. Předplatné se automaticky prodlužuje na rok, není-li 6 týdnů předem vypovězeno písemně.

Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt
Praha: č.j. NP 3/94
ISSN 1210-7522