SCORE č.7

Rubriky redakce

Obsah
Úvodník
Hitparáda, tabulky hodnocení
Reportáž z ECTS 1994
Novinky z ECTS
Interview „Jak to vidí šéfredaktor Jan Eisler“
Atari: Atari 1040 STE proč by ne?
Čtenářská soutěž
Pařanský zákysník
Reportáž z CeBIT
Hardware
– 3DO
– CD ROM
Techbox
Lexikon počítačového pilota
Povídka: Test 011 – pokračování
Dopisy čtenářů
Kultura: Isaac Asimov – Nadace
A co vás čeká v příštím čísle?

Recenze

Ravenloft – Hra měsíce
The Horde
Beneath a Steel Sky
Ultima VIII – Pagan
The Blue and The Gray
Raptor
Bubba n´Stix
Perihelion
Corridor 7
Evansive Action
Myst
Megarace
Barbie
Last action Hero
Krusty´s Fun House
Lord of the Ring

Poster

Armored Fist (Novalogic)

Návody

Ultima VIII – Pagan – 1. část
UFO – 1. část
Beneath a Steel Sky
Hero´s Quest II
Dark Sun – pokračování
The Elder Scrolls: Arena – 1. část

Sega

Puggsy
Batman returns
Tale Spin
Cliffhanger
Dick Tracy
Hook
Terminator 2
Dracula

Vydává:
ART Consulting, s.r.o.
ve spolupráci s firmou
OPPOLZER, spol. s.r.o.

Šéfredaktor:
Jan Eisler (ICE)

Zástupce šéfredaktora:
Andrej Anastasov (ANDREW)

Redakce:

Lukáš Hoyer (LUKE)
Dr. Vladimír Henzl (Cpt. Vlada)
Maxim Krušina (MADMAX)
Martin Dvořák (UVULA)

Externí přispěvovatelé:

František Fuka (FFUK)
Tomáš Adamec (TAD)
Petr Bulíř (Peter Lee)
Jiří Frkal (JFK)
Irena Formánková (IRENA)
Petr Borský (Penguin)
Tomáš Vápeník (TV)
Bohumil Koutský (BOB)
Jakub Červinka (Červ)

Adresa redakce:
SCORE, Krupkovo nám. 3
160 00 Praha 6
tel.: 32 29 60
fax: 32 28 74

Grafická úprava:

Sazba-lito:

Tisk: Grafia Zlín

Distribuce:
J.A. manager service
tel.: 74 95 06, 74 28 31

Cena jednotlivého výtisku:

30,- KČ

Předplatné:
Roční předplatné 360,- KČ
(včetně speciálního vánočního čísla zdarma). Objednává se zaplacením složenky typu C na adresu: POZOR ZMĚNA !
SCORE – PŘEDPLATNÉ.
Krupkovo nám. 3,
160 00 Praha 6.
Do zprávy pro příjemce na druhé straně složenky uveďte od kterého čísla chcete SCORE dostávat. Předplatné se automaticky prodlužuje na rok, není-li 6 týdnů předem vypovězeno písemně.

Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt
Praha: č.j. NP 3/94
ISSN 1210-7522