SCORE č.26

Recenze

Abuse
ATF
Cadillacs & Dinosaurus
Cybermage
Dark Seed 2
Endorfun
Gabriel Knight 2: The Beats Within
Ice & Fire
Magic Island
Psychic Detective
Rayman
Red Ghost
Shockwave Assault
This Means War!
The Dark Eye
Warhammer
Wayne Gretzky Hockey

Klasika

Elvira: The Mistrees of the dark
Ishar trilogie

Návody

Gabriel Knight 2
Shannara
Shivers
The Secret of Monkey Island
Time Gate: Knight’s Chase
Touché
Zak McKracken

Rubriky

Comics: Judge Dredd
Internet: Internet a čeština
Hobby hry: Necromunda
Plakát: The Elder Scrolls: Daggerfall
Profil: Bethesda Softworks
Síťové hry:
– Command & Conquer
– Warcraft 2
Téma: Co vydrží disketa
Úvaha: Pokrytectví s úsměvem na rtech
Camelot – Klub Score
Dopisy čtenářů
Irenin koutek zoufalců
Obsah
Předplatné / Starší čísla
Vize
Úvodník

Kultura

Hudba: Skinny Puppy: The Process
Knihy: Orson Scott Card: Mluvčí za mrtvé

Obsah Score 26 CD

Vydává:
ART Consulting, s.r.o.

Šéfredaktor:
Jan Eisler

Zástupce šéfredaktora:
Andrej Anastasov

Redakce:

Tomáš Adamec
Jakub Červinka
Martin Dvořák
Martin Fanta
Irena Formánková
František Fuka
Vladimír Henzl
Bob Koutský
Tomáš Landa
Tomáš Mrkvička
Béla Nemeshegyi
Jan Tománek
Tomáš Zajp

Design
Tomáš Adamec

Sazba
Tomáš Adamec
Jakub Červinka

Osvit:
AMOS – typografické studio s.r.o.

Adresa redakce:
SCORE, Krupkovo nám. 3
160 00 Praha 6
tel.: 02/2431 3690
fax: 02/2431 3691

Score On-Line:
http://www.mamedia.anet.cz/klienti/score

E-mail:
editors@score.anet.cz

Tisk: Česká Typografie, Praha

Distribuce a inzerce:
Pavel Šinagl
tel: 02 / 311 8852
fax: 02 / 2431 3691

Distribuce pro SR:
KON TIKI
tel.: 095 / 622 84 35

Cena výtisku:

39,- KČ

Předplatné:
Roční předplatné SCORE činí 432 Kč, půlroční předplatné s CD 649 Kč a roční s CD 1290 kč. Podrobné informace najdete na straně 47. Objednává se zaplacením složenky typu C na adresu:

SCORE – PŘEDPLATNÉ.
Krupkovo nám. 3,
160 00 Praha 6.

Do zprávy pro příjemce na druhé straně složenky uveďte od kterého čísla chcete SCORE dostávat. Předplatné se automaticky prodlužuje na další rok, není-li šest týdnů předem vypovězeno písemně.

ISSN 1210-7522

Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt
Praha pod č.j. 1386 ze dne 20.6.1994
Podavanie novinových zásiliek povolené Východoslovenským riaditeĹstvom pošt Košice, č.j. 518-OPČ-1995 zo dňa 14.2.1995 pre firmu KON TIKI Košice