SCORE č.32

Preview

Blood
Blood & Magic
Dark Earth
Jagged Alliance: Deadly Games
Down in the Dumps
Dragen Dice
Heroes of Might & Magic II
M.A.X.
Mummy
Scorched Earth
Shattered Steel
Star Craft
Terminator: SkyNet

Recenze

3 Skulls of the Toltecs
Bass Tournament ’96
Bruce Jenner’s World Class Decathlon
Broken Sword
Close Combat
Complete Onside Soccer
Dame Was Loaded
Deadlock
Fighter Duel
Formula One Grand Prix II
Gene machine
Hind
Kick Off 96
Legends
Megarace II
Sensible Golf
Synnergist
Total Footbal
Treasure Quest 67
Urban Runner
Warbirds
Wrestlemania
Quake Multi
Quake Single

Klasika

Zlaté časy ZX Spectra
Boulder Dash

Návody

Anatema
Duke Nukem 3D
Return Fire
Muzeum Mrtvol
Settlers II
Space Quest II
Toshinden
Tower Assault
Urban Runner

Sony Playstation

Agile Warrior
Číty
Novinky pro Palystation
Power Serve
Space Hulk II
Street Fighter Alfa
Vyhodnocení soutěže o Playstation

Amiga

Alien Bash II
Black Viper
Novinky pro Amigu
Pinball Prelude

Rubriky

Dopisy čtenářů
Irenin koutek zoufalců
Interview:
– Revolution Software
– Sir Tech
Klub Camelot
Koření života
Kultura:
– Profil režiséra Davida Lynche
Filmy:
– Agent WC 40
– Skála
Povídka: Cyberstory
Soutěž: Azrael’s Tear
Techbox: MPOG
Úvaha od čtenáře
Úvodník
Hobby hry

Obsah SCORE 32 CD

Vydává:
ART Consulting, s.r.o.

Šéfredaktor:
Andrej Anastasov
editors@score.anet.cz

Zástupce šéfredaktora:
Martin Dvořák
mdvorak@kolej.mffmcuni.cz

Redakce:

Jakub Červinka
Jan Eisler
Martin Fanta
Irena Formánková
František Fuka
Chalid Himad
Petr Chlumský
Josef Komárek
Tomáš Landa
Tomáš Mrkvička
Béla Nemeshegyi
Jan Tománek

Design
Jakub Červinka
pecenac@mbox.vol.cz

Sazba
Jakub Červinka
Karel Roubal

Jazyková úprava:
Pavla Šínová

Osvit:
AMOS – typografické studio s.r.o.

Adresa redakce:
SCORE, Krupkovo nám. 3
160 00 Praha 6
tel.: 02/2431 3690
fax: 02/ 2431 3691

Score On-Line
http://www.mamedia.anet.cz/klient/score

E-mail
editors@score.anet.cz

Tisk: Česká Typografie, Praha

Distribuce a inzerce:
tel: 02 / 37 55 89
fax: 02 / 2431 3691

Distribuce pro SR:
KON TIKI
tel.: 095 / 622 84 35

Cena výtisku:

50 Kč, Score + CD 144 Kč

Předplatné:
Roční předplatné SCORE bez CD činí 550 Kč,
roční předplatné s CD 1580 kč. Podrobné informace najdete na straně 59. Objednává se zaplacením složenky typu A na adresu:

Score Předplatné
Krupkovo nám. 3
160 00 Praha 6

Předplatné na Slovensku
LUBOX
Lazaretská 34
Bratislava I

Do kolonky „variabilní symbol“ uveďte, od kterého čísla chcete SCORE dostávat.

ISSN 1210-7522

Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt
Praha pod č.j. 1386 ze dne 20.6.1994
Podavanie novinových zásiliek povolené Východoslovenským riaditeĹstvom pošt Košice, č.j. 518-OPČ-1995 zo dňa 14.2.1995 pre firmu KON TIKI Košice