SCORE č.33

Preview

Diablo
Necrodome
Psygnosis
Shadow Over Ria
Star Control III
Steel Panthers II
War Winds
XS

Recenze

Alien Incident
Baku Baku
Battleground: Shiloh
Bud Tucker
Civil War
Dr. Šílenece
Fable
Chessmaster 5000
In Pursuit of Greed
Pandora Directive
PBA Bowling
Pray for Death
Safe Cracker
Speed Rage
Starfighter 3000
Triple Play Baseball
Z

Amiga

Alien Breed 3D II
Forest Dumb
Nemac IV
Tank Engine Pinball
Testament

Sony Palystation

Číty pro Playstation
Resident Evil
Olympic Games
Sampras Tennis
Novinky pro Playstation
Time Commando

Klasika

Space Quest I

Návody

Broken Sword
Bud Tucker
Dr. Šílenec
Game Was Loaded
Gene Machine
3 Skull of the Toltecs
Steel Panthers
Synnergist

Rubriky

Comix: Spider Man
Dopisy čtenářů
Irenin koutek zoufalců
Internet: Meridian
Interview: Bitmap Brothers
Koření života
Kultura: Nic Cave
Film: Mission Impossible
Mini inzerce
Oznámení: Bonton, Invex
Úvaha: Digitální ekonomie
Soutěž: Bud Tucker
Techbox: 3D MAX a jiné novoty
Téma: Wargames

Obsah SCORE 33 CD

Vydává:
ART Consulting, s.r.o.

Šéfredaktor:
Andrej Anastasov
editors@score.anet.cz

Zástupce šéfredaktora:
Martin Dvořák
mdvorak@kolej.mffmcuni.cz

Redakce:

Jakub Červinka
Milan Dostál
Jan Eisler
Martin Fanta
Irena Formánková
František Fuka
Chalid Himad
Petr Chlumský
Josef Komárek
Tomáš Landa
Tomáš Mrkvička
Béla Nemeshegyi
Michal Rybka
Jan Tománek

Design
Jakub Červinka
pecenac@mbox.vol.cz

Sazba
Jakub Červinka
Karel Roubal

Jazyková úprava:
Pavla Šínová

Osvit:
AMOS – typografické studio s.r.o.

Adresa redakce:
SCORE, Krupkovo nám. 3
160 00 Praha 6
tel.: 02/2431 3690
fax: 02/ 2431 3691

Score On-Line
http://www.mamedia.anet.cz/klient/score

E-mail
editors@score.anet.cz

Tisk: Česká Typografie, Praha

Distribuce a inzerce:
tel: 02 / 37 55 89
fax: 02 / 2431 3691

Distribuce pro SR:
KON TIKI
tel.: 095 / 622 84 35

Cena výtisku:

50 Kč, Score + CD 144 Kč

Předplatné:
Roční předplatné SCORE bez CD činí 550 Kč,
roční předplatné s CD 1580 kč. Podrobné informace najdete na straně 59. Objednává se zaplacením složenky typu A na adresu:

Score Předplatné
Krupkovo nám. 3
160 00 Praha 6

Předplatné na Slovensku
LUBOX
Lazaretská 34
Bratislava I

Do kolonky „variabilní symbol“ uveďte, od kterého čísla chcete SCORE dostávat.

ISSN 1210-7522

Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt
Praha pod č.j. 1386 ze dne 20.6.1994
Podavanie novinových zásiliek povolené Východoslovenským riaditeĹstvom pošt Košice, č.j. 518-OPČ-1995 zo dňa 14.2.1995 pre firmu KON TIKI Košice