SCORE č.36

Preview

Alien Trilogy
Cloak
Dark Forces – Jedi Knight
Deathdrone
Dragon Lore 2
Dungeon Keeper
Eradicator
Leisure Suit Larry 7
Magic The Gathering
Nascar Racing
Phantasmagoria 2
Privateer 2
Rebellion
Terminator: SkyNet
X-Car
Treason at Versailles

Recenze

Assassin 2015
Balm Machinehead
Daggerfall
Deadly Tide
Discworld II
Down in the Dump
F1 Manager
Krazy Ivan
Master of Dimensions
MotoX
Mummy
Necrodome
NHL ’97
Orion Burger
Oinball Construction Kit
Rally Championship
Ravage
Scorched Planet
Sherlock Holmes II
Steel Panthers II
Swiw
Tomb Raider
Toostruck
Warwind

Klasika

Alone in the Dark

Návody

Shadoan
Sherlock Holmes 2

Sony Playstation

Nonvinky
Crash Bandit
Supersonic Racers
Tekken II
Wipeout 2097

Sega Saturn

Novinky
Exhumed
Nights into Dreams
Cheaty

Rubriky

Camelot
Comics
Dopisy čtenářů
etc: AfrerShock
Hobby Hry
Internet
Inteview: Gremlin
Katapult
Oil empire
Digitalica
Napoleon Games
Koutek zoufalců
Kultura
Miniizerce
Soutěž
Techbox
Úvaha: Tak se mi zdá
Úvodník

Obsah SCORE 36 CD

Vydává:
ART Consulting, s.r.o.

Šéfredaktor:
Oldřich Hejtmánek

Redakce:

Jiří Novotný
Martin Dvořák

Autoři:
Jakub Červinka
Martin Fanta
František Fuka
Chalid Himad
Petr Chlumský
Tomáš Landa
Tomáš Mrkvička
Karel Papík
Michal Rybka
Jan Tománek

SCORE CD Interface Design:
Void s.r.o.

Design
Jakub Červinka
pecenac@mbox.vol.cz

Sazba
Jakub Červinka
Karel Roubal
L.L.G – Lukáš Ladra Genius

Osvit:
AMOS – typografické studio s.r.o.

Adresa redakce:
SCORE, Krupkovo nám. 3
160 00 Praha 6
tel.: 02/375 589
fax: 02/ 2431 3691

Score On-Line
http://www.mamedia.anet.cz/klient/score

Tisk:
Česká Typografie, Praha

Inzerce:
tel.: 0602 310 931

Distribuce:
tel: 02 / 2431 3690

Distribuce pro SR:
KON TIKI
tel.: 095 / 622 8435

Dodavatel Hardware:
AutoCont Praha

Cena výtisku:

50 Kč, Score + CD 144 Kč

Předplatné:
Roční předplatné SCORE bez CD činí 550 Kč,
roční předplatné s CD 1580 kč. Podrobné informace najdete na tel.: 02/ 536 959. Objednává se zaplacením složenky typu A na adresu redakce.

Předplatné na Slovensku
LUBOX
Lazaretská 34
Bratislava I

Do kolonky „variabilní symbol“ uveďte, od kterého čísla chcete SCORE dostávat.

ISSN 1210-7522

Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt
Praha pod č.j. 1386 ze dne 20.6.1994
Podavanie novinových zásiliek povolené Východoslovenským riaditeĹstvom pošt Košice, č.j. 518-OPČ-1995 zo dňa 14.2.1995 pre firmu KON TIKI Košice