SCORE č.44

Preview a HOT Spot

Constructor
Die By The Sword
Imperialismus
King’s Quest 8
Mechcommander
Panzer genral 2
Populous 3: The Thrid Comming
Quest for Glory 5
Starcraft
Star Trek: Secret of the Vulcan Fury
Temujin
The Curse of Monkey island
Ultima On-Line
Warcraft Adventures
Wing Commander 5

Recenze

688i Hunter
Animal
Dragon Dice
Earth 2140
Formula Karts
Great Naval Battles of Alexander
GT Racing
Links LS 98
Hardball 5
Hardwar
Little Big Adventure 2
Machine Hunter
No Respect
Pacific General
Q.A.D.
Raiden 2
Super Bubsy
Terracide
Trashit

Návody

Colony 28
Dungeon Keeper
Feary Tales 2
Shadows Over Riva

Sony Playstation

Fatal
Nanotek
Novinky
Power NHL
Raystorm
Xevious

Rubriky

Comics
Cyber Girl
Dopisy
Film
Hudba
Internet: Síť a … politika
Klasika: Golden Axe
Koutek Zoufalců
Miniinzerce
Novinky
Reportáž: E3
Rozhovor: Kelt
Soutěž
Tech Box: přetaktování CPU
Útvar: AI

Inzerce

Camelot
All Star
Autocont
Coca-cole
JRC
On Strike
ProCa
SONY
SpiNet
Turbo Cimputer
VAC
VISION
Warlord

Obsah SCORE 44 CD

Vydává:
ART Consulting, s.r.o.

Šéfredaktor:
Karel Papík
Papik@score.cz

Redakce:
redakce@score.cz

Andrej Anastasov
Jindřich Rohlík
Ondřej Malý
Václav Provazník
Farid D. Starman
Svatopluk Švec

Stálí spolupracovníci
:

Jakub Červinka
Marek Dobeš
Lukáš Erben
Martin Fanta
Irena Formánková
František Fuka
Oldřich Hejtmánek
Chalid Himad
Petr Chlumský
Štěpán Kopřiva Tomáš Landa
Tomáš Mrkvička
Jiří Pavlovský
Michal Rybka
Petr Slováček
Tomáš Varoščák

SCORE CD Interface Design:
Void s.r.o.

Design
Jakub Červinka
pecenac@mbox.vol.cz

Sazba
Jakub Červinka
Karel Roubal

Jazyková úprava:
Kateřina Jonášová

Osvit:
AMOS – typografické studio s.r.o.

Adresa redakce:
SCORE
Krupkovo náměstí 3
160 00 Praha 6
tel./fax: 02/24 31 36 90

Score On-Line
http://www.score.cz
dopisy@score.cz

Tisk:
Česká Typografie, Praha

Náklad:
52 600 výtisků

Inzertní oddělení:
Jana Rambousková
tel.: 02/24 31 36 90

Čtenářská miniizerce:

Jana Šteflová
tel.: 02/24 31 55 70

Distribuce:
te.: 02/24 31 36 90

Distribuce pro SR:
KON TIKI
tel.: 095 / 622 8435

Dodavatel Hardware:
AutoCont a.s.

Cena výtisku:

50 Kč, Score + CD 144 Kč

ISSN 1210-7522

Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt
Praha pod č.j. 1386 ze dne 20.6.1994

Podavanie novinových zásiliek povolené Východoslovenským riaditeĹstvom pošt Košice, č.j. 518-OPČ-1995 zo dňa 14.2.1995 pre firmu KON TIKI Košice