SCORE RETRO – Speciál

Téma

Zpátky do minulosti
Velká historie RPG
Kouzelné originálky
Master of Doom
Perličky z LucasArts
Super MArio
Amiga
Playstation
Making of Mafia
Westwood
České deskohraní retro
Mozky v akci

Rubriky

Úvodník
Plné hry
Intro
Hotshots ZX
Hotshots C64
Témata
Totshots Amiga
Retro
Reinstall
Techbox
The End

Reinstall

The Secret of Monkey Island
Duke Nukem 3D
Transport Tycoon Deluxe
Doom
Zaklínač
Vietcong

Steam

10 plných her včetně Syberie v češtině

Retro

Deus Ex
Descent
Albion
Jazz Jackrabbit
Stunts
Thief: The Dark Project
Grand Theft Auto
Dune II: Battle for Arrakis
Diablo
Pac-Man
Elite
Driver
Final Fantasy VII
Prince of Persia
Lemmings
Dungeon Keeper
Fallout
Lost Vikings
Sim City
Golden Axe
UFO: Enemy Unknown

adresa redakce a vydavatelství
SCORE
Omega Publishimg Group, s.r.o.
Volarská 301/15

inzerce // Iveta Hrůzová
ivetahruzova@omegagroup.cz

distribuce//
distribuce@omegagroup.cz
prodej starších čísel //
janska@omegagroup.cz

jazykova úprava //
Karel Kolman

DTP //
Pavel Řezáč
Miriam Naháčová

informace o přeedplatném
SEND předplatné spol. s.r.o.
Ve Žlibku 1800, hala A3
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
infolinka// +420 225 985 225

předplatné SR
MAGNET PRESS. SLOVAKIA s.r.o.
P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava
predplatne@press.sk
tel.// 02/ 67 20 19 31-33

Mediaprint Kapa Pressegrosso, a.s.
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava
predplatne@abompkapa.sk
tel.// +421 244 458 816-21

cena výtisku //
199 Kč, 299 Sk, 9,92€

Číslo registrace Ministerstva
kultury: MK ČR E 7710
ISSN 1210 – 7522
podávání novinových zásilek
povoleno Českou poštou
SP OZ přepravou
pod č.j. 1386 ze dne 20.6.1994